Garantievoorwaarden

Garantieperiode van Het Product

De garantie is van toepassing voor de periode die gedefinieerd is op de factuur van de bestelling van Het Product. Bijvoorbeeld: 24 maanden, betekent vanaf de datum dat Het Product voor het eerst werd aangeschaft door een eindgebruiker (Datum van Aankoop of Factuur Datum), twee jaar garantie op Het Product zit. Indien er geen aankoopbewijs (factuur) geleverd kan worden zal de datum van productie/assemblatie van Het Product, zoals vastgelegd door Laptopmetlinux, aangehouden worden als aanvang van de garantieperiode.

Garantieperiode van de accu

De garantie van de accu is te allen tijde en zonder uitsluiting 12 maanden vanaf de datum van aankoop (factuurdatum).

Wettelijke garanties

De garantie wordt onafhankelijk van niet-uitsluitbare wettelijke garanties of waarborgen die van toepassing zijn in het land van aankoop gegeven en heeft op geen enkele manier invloed op deze wettelijke garanties of waarborgen, en beperkt deze op geen enkele manier.

1. Algemeen

Laptopmetlinux garandeert dat Het Product gedurende de garantieperiode vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De garantie dekt gebundelde accessoires die bij Het Product geleverd zijn, zoals kabels, tas, muis, etc., niet. Indien Het Product in de garantieperiode tijdens normaal en juist gebruik een mankement vertoont, zal Laptopmetlinux de defecte onderdelen van Het Product, of Het Product zelf, repareren of vervangen met nieuwe of gerepareerde onderdelen of producten die functioneel gezien gelijkwaardig of beter zijn dan de onderdelen of producten die oorspronkelijk geleverd zijn.

Alle onderdelen die gerepareerd of vervangen zijn door Laptopmetlinux hebben garantie voor de rest van de garantieperiode, maar ten minste 3 (drie) maanden, afhankelijk welke periode van toepassing is. Laptopmetlinux kan het oorspronkelijk geconfigureerde besturingssysteem dat gebundeld is met Het Product herstellen. Laptopmetlinux zal gegevens of software die op de originele opslagmedia van Het Product staan, niet herstellen of overdragen. Indien Het Product wordt gerepareerd, kan alle door de gebruiker gegenereerde informatie permanent verwijderd worden.

Indien Het Product onder de garantie valt, gaat u er hierbij mee akkoord dat de eigendom van de vervangen defecte onderdelen automatisch overgedragen wordt aan Laptopmetlinux.

2. Softwareondersteuning

Software meegeleverd met het Product wordt geleverd “zoals deze is”. Laptop met linux garandeert niet de ononderbroken of foutloze werking van welke software dan ook die werd meegeleverd met het Product.

Deze garantie dekt de hardware van het Product. Laptopmetlinux zal alleen technische ondersteuning leveren voor de vooraf geïnstalleerde software van Het Product indien het de goede werking van de hardware belemmert. Voor andere problemen met de software raden wij u aan de Laptopmetlinux ondersteuningswebsite en/of andere online hulpbronnen te raadplegen. Voor software van derde partijen kan ondersteuning door de respectieve verkopers nodig zijn.

3. Beleid voor defecten LCD/LED

Laptopmetlinux levert alleen garantie voor het LCD/LED-scherm van uw Laptopmetlinux Product onder de volgende voorwaarden, met uitsluiting van één maand dode-pixelgarantie, ingaand vanaf datum van aankoop (factuurdatum) tot 30 dagen vanaf die datum of additionele dode-pixelgarantie:

 • er zijn in totaal 3 heldere pixels, 5 donkere pixels of 8 heldere en/of donkere pixels.
 • er zijn 2 naastgelegen heldere pixels of 2 naastgelegen donkere pixels.
 • er zijn 3 heldere en.of donkere pixels binnen een diameter van 15 mm.
  (Opmerking: Een heldere pixel is een witte of sub-pixel op een zwarte achtergrond. Een donkere pixel is een zwarte of sub-pixel op een gekleurde achtergrond behalve zwart.)

De onderzoeksvoorwaarden zijn:

 • Niet minder dan 30 cm afstand, in een rechte lijn, tussen LCD/LED-scherm en inspecteur.
 • Kamertemperatuur tussen 20-40 graden Celsius.
 • Verlichting tussen 300 en 500 lux.

4. Verantwoordelijkheid klant

Het product gebruiken

 • Houd Het Product niet aangesloten op de stroomtoevoer zodra het volledig opgeladen is en niet in gebruik is; bepaalde elektrische apparaten zijn niet ontworpen om voor langere tijd aangesloten te zijn op de stroomtoevoer.
 • Maak regelmatig een back-up van de gegevens die opgeslagen staan op Het Product.
 • Bewaar de originele verpakking. Wanneer Het Product voor reparatie teruggestuurd moet worden, kan de originele verpakking van Het Product betere bescherming bieden tijdens het transport.
 • Voordat u contact opneemt met de technische ondersteuning van Laptopmetlinux moet u ervoor zorgen dat u Het Product bij de hand hebt en dat het, indien mogelijk, aanstaat. Zorg er ook voor dat u het serienummer, de modelnaam en het aankoopbewijs (factuur) van Het Product bij de hand hebt.
 • De contactgegevens van de technische support staat vermeld op https://laptopmetlinux.nl/klantenservice/.
 • Laptopmetlinux kan u verzoeken om mee te werken aan probleemoplossing voor Het Product. hieronder kunnen vallen:
  • Het herstellen van het besturingssysteem van Het Product, door de door laptopmetlinux geïnstalleerde drivers en fabrieksinstellingen.
  • Installeren van updates, patches of service packs.
  • Het uitvoeren van diagnostische hulpmiddelen en programma’s op Het Product.
  • Technische ondersteuning van Laptopmetlinux met externe diagnostische hulpmiddelen (indien beschikbaar) toegang geven tot Het Product.
  • Het uitvoeren van andere redelijke activiteiten die verzocht worden door Laptopmetlinux, welke kunnen helpen bij het identificeren of oplossen van de problemen.
 • Indien het probleem niet extern opgelost kan worden, zult u Het Product terug moeten sturen naar Laptopmetlinux (dit proces heet “Garantieaanvraag”). Laptopmetlinux zal uw product een Garantie-nummer geven. Noteer uw Garantie-nummer voor trackingsdoeleinden.
 • Beschrijf het probleem duidelijk en volledig op het Garantieaanvraagformulier.
 • Voeg een kopie van uw factuur/bon bij waarop uw aankoop van Het Product beschreven staat bij.
  (Opmerking: Laptopmetlinux behoudt zich het recht voor om de originele documenten te verlangen.) Indien u de benodigde documenten voor de bevestiging van de garantie niet levert, zal de originele productiedatum van Het Product, zoals vastgelegd door Laptopmetlinux, gebruikt worden als begin van de garantieperiode.
 • Zorg ervoor dat u een back-up hebt van alle gegevens die zijn opgeslagen op Het Product en dat u persoonlijke, vertrouwelijke of andere eigen informatie verwijdert voordat het garantieproces gestart wordt. U gaat ermee akkoord dat Laptopmetlinux gegevens, software of programma’s die geïnstalleerd zijn op Het Product kan verwijderen zonder deze te herstellen. Laptopmetlinux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor permanent(e) verlies, schade of misbruik van uw gegevens.
 • Verpak Het Product in een veilige en stevige verpakking. Hiervoor kan mogelijk de originele verpakking gebruikt worden. In ieder geval moet de verpakking aan de volgende eisen voldoen:
  • Gebruik een stevige doos waarvan de sluitkleppen intact zijn;
  • Verwijder alle labels, etiketten voor gevaarlijke stoffen en andere markeringen van vorige verzendingen van de doos die niet langer van toepassing zijn;
  • Verpak alle artikelen afzonderlijk;
  • Gebruik geschikt opvulmateriaal;
  • Gebruik sterk tape geschikt voor verzending;
  • Gebruik geen koord of papieren omwikkeling;
  • Gebruik slechts één adresetiket met duidelijke en complete aflever- en retourinformatie;
  • Voeg een extra adreslabel toe in de verpakking;
 • Stuur alstublieft niets anders op dan alleen Het Product zelf, tenzij specifiek verzocht door Laptopmetlinux. Verwijder accessoires en verwijderbare opslagapparaten zoals geheugenkaarten, disks en flash drives van Het Product. Laptopmetlinux kan niet aansprakelijk worden gehouden worden voor verlies, schade of vernietiging van accessoires of verwijderbare opslagapparaten, tenzij dit is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Laptopmetlinux.
 • Verwijder wachtwoorden waarmee Het Product is beveiligd of geef deze door aan Laptopmetlinux. Indien de toegang tot Het Product is beveiligd met wachtwoorden, kan het zijn dat Laptopmetlinux niet alle problemen van Het Product kan detecteren en repareren.
 • Indien Het Product de functie TPM (Trusted Platform Module) heeft, verschaf dan het pre-boot wachtwoord van de ingebouwde veiligheidschip.

5. Uitzonderingen op deze beperkte garantieservice

Laptopmetlinux garandeert geen ononderbroken of foutloze werking van Het Product. De garantie dekt alleen technische hardwareproblemen tijdens de garantieperiode en onder normale gebruiksomstandigheden. De garantie is niet van toepassing op softwareproblemen of door de klant veroorzaakte schade of omstandigheden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 1. Als er met Het Product geknoeid is, het gerepareerd en/of aangepast is door niet-bevoegd personeel;
 2. Als het serienummer van Het Product, onderdelen of accessoires is gewijzigd, geannuleerd of verwijderd;
 3. De garantiezegels verbroken of aangepast zijn;
 4. Veroudering;
 5. Schade (per ongeluk of anders) aan Het Product die geen invloed heeft op de werking en functies van Het Product, waaronder begrepen maar niet beperkt tot roest, verandering van kleur, textuur of afwerking, slijtage en geleidelijke slijtage;
 6. Schade aan Het Product veroorzaakt door oorlog, terrorisme, brand, ongelukken, natuurrampen, opzettelijk of onopzettelijk misbruik, oneigenlijk gebruik, verkeerd onderhoud en gebruik onder abnormale condities;
 7. Schade aan Het Product veroorzaakt door onjuiste installatie, aansluiting of storing van een randapparaat, zoals een printer, optische schijf, netwerkkaart of USB-apparaat, etc.;
 8. Schade aan Het Product veroorzaakt door een externe elektrische storing of een ongeluk;
 9. Schade aan Het Product veroorzaakt door gebruik anders dan binnen de voorgeschreven werkings- en opslagomstandigheden of -omgeving, zoals beschreven in de gebruikershandleiding;
 10. Schade aan Het Product veroorzaakt door software van een derde partij of virussen; of verlies van software of gegevens tijdens reparatie of vervanging;
 11. Onbruikbaarheid vanwege vergeten of verloren beveiligingswachtwoorden;
 12. Onbruikbaarheid of schade aan Het Product vanwege besmetting met gevaarlijke stoffen, ziekte, ongedierte of bestraling;
 13. Fraude, diefstal, onverklaarbare verdwijning of opzet.

Behalve zoals vermeld in deze garantie en voor zover is toegestaan door de wet, is Laptopmetlinux niet verantwoordelijk voor directe, speciale, incidentele of gevolgschade voortkomend uit de schending van garantie of voorwaarde of onder een andere rechtsleer, inclusief, maar niet beperkt tot het verlies van gebruik; verlies van omzet; verlies van werkelijke of verwachte winsten (inclusief verlies van winsten op contracten); verlies van gebruik van geld; verlies van verwachte besparingen; verlies van handel; verlies van mogelijkheden; verlies van goodwill; verlies van reputatie; verlies van of schade aan of corruptie van gegevens; of indirecte of gevolgschade als gevolg van het vervangen van de apparatuur of eigendom, kosten van het herstellen of opnieuw produceren van gegevens opgeslagen op of gebruikt met Het Product. De voorgaande beperking is niet van toepassing op overlijdens- of persoonlijke letselclaims of enige andere wettelijke aansprakelijkheid voor opzettelijke en nalatige handelingen en/of fouten door Laptopmetlinux. Bepaalde jurisdicties staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe; voor zover dergelijke jurisdicties deze garantie regelen, zijn deze beperkingen niet van toepassing op u.

6. Privacy

U gaat ermee akkoord en begrijpt dat Laptopmetlinux persoonlijke gegevens moet verzamelen, doorsturen en verwerken om de verzochte service uit te voeren; en dat uw gegevens voor dit doel doorgestuurd en verwerkt kunnen worden in een land waar Laptopmetlinux kantoor houdt. Echter, zal Laptopmetlinux bij het gebruiken en beschermen van uw persoonsgegevens te allen tijde het Laptopmetlinux Privacy Beleid in acht nemen. Raadpleeg het Laptopmetlinux Privacy Beleid op: https://laptopmetlinux.nl/privacy-beleid/

7. Gevallen die buiten de garantie vallen

Het terugsturen van Het Product naar Laptopmetlinux in de garantieperiode betekent niet automatisch dat het gratis gerepareerd zal worden. Na ontvangst van uw product behoudt Laptopmetlinux zich het recht voor om de geldigheid van uw garantie en uw verzoek om garantieservice te controleren. Indien de garantieperiode is verlopen of indien de uitzonderingen in clausule 5 van toepassing zijn, zal uw verzoek beschouwd worden als Buiten Garantie. Indien uw serviceverzoek Buiten Garantie is zal een servicekostenlijst met een offerte voor reparatie aan u geleverd worden. U kunt deze accepteren of afwijzen. Indien u de reparatie accepteert zullen we u een factuur sturen voor het werk, de reserve-onderdelen en andere kosten die vermeld zijn in de servicekostenlijst. U moet de factuur binnen twee weken na de datum waarop de factuur is uitgegeven betalen. De reparatie zal pas uitgevoerd worden nadat de factuur betaald is. Voor zover toegestaan is door de wet, kan Laptopmetlinux u diagnostische kosten (inclusief eventuele transportkosten) in rekening brengen met een maximum van EUR€100 (of het equivalent in plaatselijke valuta) indien uw serviceverzoek Buiten Garantie is en u de reparatie weigert; of indien uw product niet gerepareerd hoeft te worden.

Contactgegevens Laptopmetlinux

Deze garantie wordt verleend door:

Comexr B.V.
Burgermeester Jansenplein 33-3
7551ED Hengelo
Nederland

Mail: support@laptopmetlinux.nl
Telefoon: 085-0606000

WINKELWAGEN DELEN